Radosť zo škatule od topánok

Ešte v polovici novembra sa nám do ETP ozvala pani Zdeňka Sobotová, ktorá má v Diakonii Českobratskej cirkvi evanjelickej na starosti koordináciu zbierky vianočných darčekov pre deti Krabice od bot. 

Zbierka spočíva v tom, že rodičia spolu s deťmi, deti v školách, alebo i samotní dospelí zabalia do škatule od topánok (alebo podobne veľkej) hračky, školské potreby, oblečenie, sladkosti a iné darčeky a napíšu na ňu, pre ako veľké dieťa a akého pohlavia je určená. Darčeky sa z mnohých zberných miest v Čechách distribuujú deťom z chudobných rodín v regiónoch.

A keďže zbierka je čoraz populárnejšia, vlani sa vďaka nej zozbieralo až dvadsaťtritisíc darčekov, stáva sa, že množstvo darčekov sa nerozdá a Diakonia ich posúva iným deťom. Ponúkli ich aj na viaceré miesta Slovenska a oslovili aj nás: Máte záujem o darčeky pre vaše deti?

Naša kolegyňa Lenka Czikková rýchlo odpísala: Ďakujeme za úžasnú ponuku, veľmi radi ju prijímame. Ceníme si váš záujem a v mene našich detí ďakujeme vám aj vašim darcom!

Odpoveď nenechala na seba dlho čakať. Pani Sobotová oznámila, že pre našich predškolákov majú šesťdesiatpäť darčekov a pre deti od deviatich rokov až stodvadsať.

Vybavila dokonca bezplatného dovozcu až na východ Slovenska a na Luciu sme si už v Košiciach prevzali veľkú zásielku darčekov. Našim kolegom ostávalo už len roztriediť ich a doručiť do komunitných centier.

Netreba ani písať, akú obrovskú radosť z nich mali naše deti.

Ďakujeme!

Na prvej snímke je kopa darčekov, ktoré putovali z Čiech až pred našu košickú kanceláriu, ostatné zachytávajú naše obdarované deti.