Vianočný čas

Vianočná atmosféra a dobrá nálada vládli v predvianočnú nedeľu aj u žiakov z klubu FIE vo Veľkej Ide. Tí sa počas návštevy kina preniesli do sveta rozprávkových hrdinov a očká im zažiarili pri pohľade na Betlehem, ľadové kráľovstvo pri fontáne, rozsvietené vianočné ozdoby a katedrálu na Hlavnej ulici v Košiciach. Hviezda na nebi svieti a deň za dňom letí. Do konca roka je už len krok, tak Vám želáme  šťastný a krásny nový rok!