Fašiangová nálada vo Veľkej Ide

Čas mäsopustu slávili mladí účastníci programu druhošancového vzdelávania v komunitnom centre vo Veľkej Ide karnevalom.

Správna veselica si vyžaduje špeciálne dekorácie aj hýrivé kostýmy, ktoré dievčatá a mládenci vyrábali vlastnoručne deň vopred. Tancovačku v nevšedných odevoch si vychutnali spoločne ako odmenu za vysvedčenia.

Text je súčasťou projektu Verejná správa aktívne podporujúca druhošancové vzdelávanie. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.