Vo Veľkej Ide budujeme nové komunitné centrum

Po dohode s obcou Veľká Ida sme sa pustili do prestavby bývalej hasičskej zbrojnice na komunitné centrum (KC).

Zbúrajme bariéry v nás!

Od piatka 18. júla sa vo Veľkej Ide už po druhýkrát koná fotografický workshop s dvojicou španielskych fotografov Evou Peray a Josuom...

Ako sme si pripravili karneval v KC Veľká Ida

V komunitnom centre vo Veľkej Ide bolo vo štvrtok 20. februára o zábavu postarané.