Zbúrajme bariéry v nás!

Od piatka 18. júla sa vo Veľkej Ide už po druhýkrát koná fotografický workshop s dvojicou španielskych fotografov Evou Peray a Josuom Truebom Leivom, ktorý prebieha do piatka 25. júla. Hlavnou motiváciou k vytvoreniu fotografického workshopu pre deti vo veku od 12 do 19 rokov je myšlienka búrania bariér oddeľujúcich rómske komunity, ktoré nemajú len podobu fyzických múrov, ale často sú to bariéry vznikajúce v mysliach väčšinovej spoločnosti.Cieľom workshopov je tak prostredníctvom autorských fotografií prezentovať pohľad detí na život, ktorý je ich každodennou realitou – život v rómskych komunitách nachádzajúcich sa  na druhej strane bariéry, kde obyvatelia dennodenne bojujú s vysokou nezamestnanosťou, chatrnými životnými podmienkami a diskrimináciou vychádzajúcou zo stereotypov zakorenených hlboko v spoločnosti.

Počas trojhodinových denných stretnutí sa deti učia nielen fotiť rôzne objekty v komunite či v okolí, ale tiež zisťujú, čo znamenajú technické pojmy ako kompozícia, blesk, detail, celok a pod. Spoločné aktivity a rozhovory s deťmi pomohli lektorom na začiatku  zistiť, čo robí tieto deti v živote šťastné a naopak, čo im spôsobuje smútok. Podľa toho skoncipovali niekoľko tém, z ktorých si každá dvojica vybrala tú svoju. Na vybranú tému ako napr. láska, priateľstvo či rodina sa deti počas týždňa pri fotografovaní sústredia. Každej dvojici fotografov sa španielski lektori venujú individuálne, radia im a pomáhajú pri technickej obsluhe fotoaparátu. Neskôr, pri spoločnom stretnutí v komunitnom centre deti prezentujú svoje fotografie kamarátom a spolu s lektormi sa rozprávajú o tom, či sa ostatným fotografia páči, či je dobrá z hľadiska kvality, svetelnosti a kompozície.   

Spoločné stretnutia, kde sa deti venujú fotografii – jazyku, ktorý je rovnako zrozumiteľný pre všetkých – pomáhajú nielen deťom verejne prezentovať svoj pohľad na život, ale tiež ukazujú majoritnej spoločnosti cestu, ako sa pozrieť na každodennú realitu v rómskych osadách trochu inak, a možno tak začať postupne búrať bariéry medzi nami aj tie, ktoré sú zakorenené v nás.

Pozrite si malú ukážku fotografií, ktorých autormi sú deti, navštevujúce komunitné centrum vo Veľkej Ide. Viac fotografií spolu s reakciami autorov vám prinesieme po skončení workshopu.