Vo Veľkej Ide budujeme nové komunitné centrum

Po dohode s obcou Veľká Ida sme sa pustili do prestavby bývalej hasičskej zbrojnice na komunitné centrum (KC). Komunitné centrum v súčasnosti sídli v priestoroch kaštieľa, ktoré sú malé vzhľadom na veľký počet detí, ktoré sa zúčastňujú aktivít v KC. V novej budove budú deťom k dispozícii dve miestnosti, kde môže súbežne prebiehať viacero aktivít. Stavebnému koordinátorovi, ktorý má prestavbu na starosti, pri práci pomáhajú miestni muži. Momentálne pracujú na vykopaní kanalizácie či pokrývaní stien sadrokartónom.

„Robíme už od začiatku augusta. Teraz akurát kopeme kanalizáciu, už nám veľa nechýba,“ hovorí Zdenko, jeden z mužov, ktorí pracujú na prestavbe. Veľmi sa tešia, že KC sa presťahuje do nových a krajších priestorov. To ich motivovalo k tomu, aby tiež priložili ruku k dielu. „Je to dobré, že sa to prerába, lebo tu môžu chodiť naše deti, veľa sa tu naučia.“ Komunitné centrum, ktoré bude pripravené privítať viac detí, by sa do nových priestorov malo presťahovať už začiatkom budúceho roka.

Ďakujeme Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, ktorá štedrým finančným darom podporila prestavbu bývalej hasičskej zbrojnice na komunitné centrum.