Prekvapenie pod stromčekom

Deti – malé, veľké z FIE klubu, schopné deti, aj účastníci druhošancového vzdelávania – sa dnes v komunitnom centre vo Veľkej...

Vytrvalosť zaručuje úspech

Dnes sa v kine Úsmev v Košiciach uskutočnil motivačný workshop pod názvom Vytrvalosť zaručuje úspech.

Študenti a seniori vo Veľkej Ide

V komunitnom centre vo Veľkej Ide sme mali workshop pre žiakov miestneho elokovaného pracoviska Strednej odbornej školy na Kukučínovej 23 v Košiciach a pre...

Mikuláš 2018

Mikuláš doniesol balíčky aj do komunitného centra v Rankovciach.

Najstaršia klientka má 95 rokov

Od začiatku roka 2018 realizuje ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj s podporou Nadácie Pamäť, zodpovednosť, budúcnosť  so sídlom v...