Najstaršia klientka má 95 rokov

Od začiatku roka 2018 realizuje ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj s podporou Nadácie Pamäť, zodpovednosť, budúcnosť  so sídlom v Nemecku humanitárny projekt. Cieľovou skupinou sú starší Rómovia, narodení pred koncom druhej svetovej vojny.

Naši klienti žijú v 13 obciach a mestách východného Slovenska: Jakubany, Kecerovce, Košice, Markušovce, Mníšek nad Hnilcom, Rankovce, Sabinov, Smižany, Spišské Tomášovce, Spišský Štvrtok, Stará Ľubovňa, Švedlár a Veľká Ida. Najstaršia klientka má 95 rokov a žije v obci Smižany, najmladší klient je z Jakubian a narodil sa len dva dni pred skončením vojny.

Zo 154 klientov je sedem bezdetných, vyše 40 klientov ma jedno až päť detí, viac ako 80 klientov má 6 až 10 detí a 24 klientov  má viac ako 10 detí. Najviac detí, šestnásť, má klientka z Košíc, z mestskej časti Luník IX.

Miestni sociálni a zdravotní asistenti z vyššie uvedených obcí poskytujú klientom doplnkovú sociálnu asistenciu nad rámec štandardnej sociálnej práce. Klienti dostávajú aj materiálny balíček: paplón, vankúš a obliečky a hygienické potreby (prášok na pranie, mydlo, šampón).  Dôležitým doplnkom sú liečivé krémy proti bolestiam (Ibalgin a Konská masť). Niekoľkí klienti požiadali aj o zdravotnú obuv a vesty z teplej ovčej vlny.

Okrem zdravotného poradenstva a materiálnej pomoci organizujeme v spolupráci s obcami, miestnymi základnými školami, strednými školami a komunitnými centrami rôzne kultúrno-spoločenské aktivity a workshopy, kam prichádzajú mobilní klienti. Deti a mládež z komunitných centier nacvičujú pre seniorov kultúrne programy a na tvorivých workshopoch pre nich vyrábajú malé darčeky. Diskusia dvoch až troch generácií vytvára veľmi dobré príležitosti pre deti a mládež, aby spoznali  životné skúsenosti a zážitky staršej generácie.

Keď naši starkí vidia, že si na nich niekto spomenul, často  sa im zalesknú v očiach slzy. Nešetria slovami vďaky nielen za materiálnu pomoc, ale najmä za čas, ktorý s nimi pravidelne trávia miestni lokálni terénni asistenti. Pravidelne ich navštevujú v domácnostiach, zaujímajú sa o to, ako žijú, aké majú zdravotné problémy a ako by sme im mohli pomôcť prežiť dôstojnú starobu.