Mikuláš 2018

Mikuláš doniesol balíčky aj do komunitného centra v Rankovciach. Rodičia zatlieskali deťom za recitáciu krátkych básničiek a spoločne si karaoke zaspievali pesničky.

„Mik, mik, Mikuláš, prišiel s čertom na koláč, sľubujem, sľubujem, že už hnevať nebudem…,“ aj takouto básničkou privítali deti z Luníka IX Mikuláša a jeho verných pomocníkov anjela a čerta. Mikuláš rozdal sladkosti všetkým deťom, ktoré počas roka poslúchali a šírili okolo seba dobro.

V komunitnom centre v Podsadku sme mali stretnutie s rodičmi a zároveň Mikuláša, na ktorého sa deti  veľmi tešili. S Mikulášom sme si zaspievali a zarecitovali básničky a potom sme si všetci spoločne posedeli. Bol to príjemné strávený čas.

Do Veľkej Idy došiel čert sám. Prípravy boli práve v plnom prúde, dievčatá napiekli perníčky, prestreli stôl a chlapci ozdobili stromček. „Mikuláš sa cestou stratil, ale sladkosti vám posiela,“ vravel čert. Schopné deti aj účastníci druhošancového vzdelávania sa potešili. Ďakujeme štedrému sponzorovi @tradehouse.sk, že nám nachystal bohaté balíčky a obdaroval naše deti.