Modelová kazuistika – Anička, 9 rokov

Prípadová štúdia popisuje progres dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia navštevujúceho školský klub, v ktorom sa využíva Feuersteinova metóda

Ako nebyť virtuálnou ovcou

Minulý týždeň sa v komunitnom centre vo Veľkej Ide konala prednáška na tému bezpečnosti v prostredí internetu.

Darček, ktorý zahreje

Účastníci druhošancového vzdelávania vo Veľkej Ide navštívili miestnych seniorov, narodených pred koncom 2. sv. vojny,

Držíme vám palce!

Účastníci  programu druhošancového vzdelávania  z Veľkej Idy sa zapojili do kurzu  dokončenia  deviateho ročníka, ktorý beží od marca 2019 na Strednej odbornej škole technickej

Ďakujeme nadácii VÚB!

Srdečne ďakujeme Nadácii VÚB za podporu nášho FIE klubu vo Veľkej Ide v druhom polroku školského roka 2018/2019.