Držíme vám palce!

Účastníci  programu druhošancového vzdelávania  z Veľkej Idy sa zapojili do kurzu  dokončenia  deviateho ročníka, ktorý beží od marca 2019 na Strednej odbornej škole technickej v Košiciach. Klienti ukončia tento rok štúdium na elokovanom pracovisku vo Veľkej Ide – dvojročný učebný odbor stavebná výroba. Ich túžbou je úspešne absolvovať kurz, aby mohli od septembra  pokračovať v ďalšom štúdiu v Košiciach. Chlapci, držíme Vám palce, nech sa vaše sny stanú skutočnosťou a školu zdarne ukončíte maturitou!

Text je súčasťou projektu Verejná správa aktívne podporujúca druhošancové vzdelávanie. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.