Ďakujeme nadácii VÚB!

Srdečne ďakujeme Nadácii VÚB za podporu nášho FIE klubu vo Veľkej Ide v druhom polroku školského roka 2018/2019. Veríme, že sa deťom bude dariť naďalej tak dobre ako doteraz!

FIE klub vo Veľkej Ide funguje už šiesty rok (ideálne by mali byť naši žiaci piataci, keďže absolvovali nultý ročník). Počas celého obdobia evidujeme ich školské výsledky a vymeškané neospravedlnené hodiny. Zo 17 žiakov, ktorí prišli do kontaktu s metódou FIE (buď len prostredníctvom ranného vyučovania, alebo intenzívne aj popoludní v klube) je momentálne v piatom ročníku desať žiakov. Zo zvyšných 12 žiakov (kontrolná skupina rovesníkov), s ktorými sa FIE metódou nepracovalo, nie je v piatom ročníku ani jeden. Deti z klubu majú aj výbornú dochádzku, takmer všetci majú nula neospravedlnených hodín.

V predošlom polroku boli deti so svojou lektorkou Natáliou, s ktorou majú veľmi pekný vzťah, a svojimi mentormi – veľkými kamarátmi na niekoľkých výletoch mimo Veľkú Idu (Košice – výstava Mesto povolaní, košická ZOO, Prešov – návšteva soľnej jaskyne a Solivaru, Košice – Vianočné trhy, kino, cukrárne a obľúbené pizzerie). Z času na čas si v klube urobia narodeninovú oslavu, alebo oslavy pri príležitosti sviatkov. Baví ich pracovať na tabletoch, s interaktívnou tabuľou, ale aj tvoriť rôzne výrobky. Oproti svojim rovesníkom mimo klubu sú odvážnejšie, pýtajú sa, vedia sa na úlohy sústrediť, plánovať postupy riešenia a hlavne si oveľa viac veria!