Krásne ďakujeme všetkým, ktorí na nás myslia!

školskom klube FIE vo Veľkej Ide vládla v stredu pravá vianočná nálada. Pri vianočnom stromčeku deti slovami  z piesne „Šťastné a veselé želáme vám…“ popriali rodičom prežitie krásnych vianočných sviatkov. Pri slávnostnom stole si pochutnali na dobrotách, zatancovali si na veselú hudbu a zahrali rôzne hry. Najväčšie prekvapenie čakalo deti pod stromčekom. S obrovskou zvedavosťou otvárali darček za darčekom. Zvedavé tváre detí sa menili na usmiate a šťastné.

To bolo prekvapenie!  Zaznelo: „Krásne ďakujeme všetkým, ktorí na nás myslia!!!   Želáme krásne Vianoce a šťastný Nový rok!“

Prikladáme snímky vianočných ozdôb, ktoré urobili deti v klube.