Po treťom seminári o FIE

Na seminári Feuersteinova metóda Inštrumentálneho obohacovania vo vzdelávaní žiakov z marginalizovaných rómskych komunít sa dnes v Bratislave zišla takmer sedemdesiatka  ľudí, 

Učíme sa učiť sa

Učíme sa učiť sa je názov dosiaľ najrozsiahlejšej publikácie ETP Slovensko, ktorá na 240 stranách podáva dôkaz o tom, že deti z rómskych...

Koľko stojí a koľko prináša siedmy faktor

Prezentaciu predniesla riaditeľka ETP Slovensko Slávka Mačáková na seminári Feuersteinova metóda Inštrumentálneho obohacovania vo vzdelávaní žiakov z marginalizovaných rómskych komunít v Bratislave...

Ako sme skúmali a čo sme zistili

Prezentáciu predniesla Anna Páchová  z Katedry psychológie Pedagogickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe na seminári Feuersteinova metóda Inštrumentálneho obohacovania vo vzdelávaní žiakov z marginalizovaných...

V školskom klube FIE

Prezentáciu predniesla FIE lektorka ETP Slovensko Vladimíra Fortunová na seminári Feuersteinova metóda Inštrumentálneho obohacovania vo vzdelávaní žiakov z marginalizovaných rómskych komunít v Bratislave...