Koľko stojí a koľko prináša siedmy faktor

Prezentaciu predniesla riaditeľka ETP Slovensko Slávka Mačáková na seminári Feuersteinova metóda Inštrumentálneho obohacovania vo vzdelávaní žiakov z marginalizovaných rómskych komunít v Bratislave 10. novembra 2016.

slavka