Po treťom seminári o FIE

Na seminári Feuersteinova metóda Inštrumentálneho obohacovania vo vzdelávaní žiakov z marginalizovaných rómskych komunít sa dnes v Bratislave zišla takmer sedemdesiatka  ľudí, ktorí majú čo povedať do vzdelávania detí z vylúčeného prostredia a môžu prispieť k ovplyneniu súčasného problematického stavu.

Na seminári odznelo šesť prezentácií, ktoré nabádajú k zmene.

„Či mal seminár úspech, uvidíme až vtedy, keď Feuesteinovo vzdelávanie bude mať možnosť absolvovať všetkých sedemtisíc prvákov z vylúčených rómskych osád, ktorí nastupujú do základnej školy. Až vtedy budeme spokojní,“ hovorí riaditeľka ETP Slávka Mačáková.

Veľmi sľubne vyzneli slová riaditeľa odboru koncepcií a analýz Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Jána Hera, že urobí všetko pre to, aby sa metóda FIE presadila do vzdelávania detí zo segregovaného prostredia na základných školách na celom Slovensku.

Pri príležitosti seminára sme vydali publikáciu Učíme sa učiť sa. K dispozícii je aj záverečná správa pražských výskumníkov, ktorí rigoróznym skúmaním potvrdili správnosť aplikovania FIE medzi deťmi zo segregovaných rómskych osád.