V školskom klube FIE

Prezentáciu predniesla FIE lektorka ETP Slovensko Vladimíra Fortunová na seminári Feuersteinova metóda Inštrumentálneho obohacovania vo vzdelávaní žiakov z marginalizovaných rómskych komunít v Bratislave 10. novembra 2016.

vladka_metodicky-den-podsadek-maj-2016-1