Ako sme skúmali a čo sme zistili

Prezentáciu predniesla Anna Páchová  z Katedry psychológie Pedagogickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe na seminári Feuersteinova metóda Inštrumentálneho obohacovania vo vzdelávaní žiakov z marginalizovaných rómskych komunít v Bratislave 10. novembra 2016.

anicka-pachova