Stážistky Kika a Lea

Tento rok medzi nás na Letnú akadémiu na Deviatke okrem hostí, ktorých sme Vám už predstavili, zavítali aj stážistky Kika...

On-line mentoring Schopné deti pokračuje

Slová nášho online mentora Róberta Hamburgbadža po stretnutí s jeho chránencom Jozefom Čurejom:„S Jožkom som sa stretol

Oslavy Dňa Rómov v Rankovciach

V komunitnom centre v Rankovciach sa Medzinárodný deň Rómov oslavoval po celý minulý týždeň. 

Stretnutie rodičov vo FIE klube Rankovce

Pri stretnutiach a rozhovoroch s rodičmi sa snažíme zapojiť ich do diskusie o aktuálnych otázkach správania sa a učenia deti.

Stretnutie partnerov projektu INTEGRA

V dňoch 13.-15. februára 2019 sa v Sofii (Bulharsko) uskutočnilo pracovné stretnutie partnerov projektu INTEGRA.