Stretnutie partnerov projektu INTEGRA

V dňoch 13.-15. februára 2019 sa v Sofii (Bulharsko) uskutočnilo pracovné stretnutie partnerov projektu INTEGRA. ETP Slovensko zastupovali Lenka Czikková a Zuzana Orságová Králová. Projekt má vytvárať partnerstvá smerom k samospráve, takže prednostka Miestneho úradu MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce Beáta Zemková sa stretnutia zúčastnila ako člen skupiny podporovateľov projektu na miestnej úrovni.

Na stretnutí sa prezentovali a zhodnotili aktivity, ktoré sme v rámci projektu realizovali počas predchádzajúceho roka. Vytvorenie Hodnotiacej správy integrácie cudzincov v Košiciach a následné vypracovanie Koncepcie integrácie cudzincov v Košiciach je výsledkom intenzívnej spolupráce rôznych aktérov v Košiciach. V nasledujúcom období sa budeme zameriavať hlavne na komunikáciu tejto témy smerom k verejnosti, ale aj samospráve a inštitúciam, ktoré s cudzincami prichádzajú do kontaktu. V Sofii sme odprezentovali aj úspešné verejné podujatie IntegRAre!, ktoré odštartovalo komunikačnú kampaň.

Stretnutie s partnermi z Prahy, Osijeku, Rubana a Sofie prinieslo veľa inšpirácie  a nápadov ako ďalej rozvíjať vzájomnú spoluprácu.

 Projekt INTEGRA je financovaný Fondom Európskej únie pre azyl, migráciu a integráciu.

Viac informácií o projekte nájdete na www.integra-eu.net