Oslavy Dňa Rómov v Rankovciach

V komunitnom centre v Rankovciach sa Medzinárodný deň Rómov oslavoval po celý minulý týždeň.  V školských klubov FIE aj na stretnutiach s účastníkmi programu druhošancového vzdelávania sa diskutovala téma histórie Rómov a deti sa učili básničky v Rómčine.
Pozvanie na malé pondelkové posedenie neodmietli starí aj prastarí rodičia detí a okrem pozdravov, ktoré im najmenší vyrobili, sa mohli potešiť z prednesov rómskych básní a spevu krásnych piesní.
Starkí odchádzali domov s darčekmi a šťastnými úsmevmi.