Futbalový krúžok je najobľúbenejší

Futbalový krúžok je najobľúbenejší

V Kokave nad Rimavicou navštevuje futbalový krúžok najviac detí a mládežníkov zo všetkých mimoškolských aktivít v rámci projektu Premosťovanie komunít...

Ostrovany – Chceme sa učiť a hrať

Ostrovany – Chceme sa učiť a hrať

V Komunitnom centre Ostrovany sa zameriavame na  predškolskú výchovu detí vo veku do päť rokov, tu sa učia rozpoznávať farby,...

Spevácky krúžok

Spevácky krúžok

V mesiaci február sa nám podarilo prezentovať krúžok spevu na kultúrnom podujatí s názvom Sam Roma Sam v meste Hnúšťa....

Krúžok ručných prác

Krúžok ručných prác

Vďaka podpore projektu Premosťovanie komunít na východnom a strednom Slovensku sme v obci Nálepkovo zapojili mládež do krúžku ručných prác.