Stretnutie rodičov vo FIE klube Rankovce

Pri stretnutiach a rozhovoroch s rodičmi sa snažíme zapojiť ich do diskusie o aktuálnych otázkach správania sa a učenia deti.Tak to bolo aj začiatkom marca, kedy sa lektorka klubu Danka a jej asistentka Lucka stretli s rodičmi detí navštevujúcich FIE klub.

Rodičov najviac trápi nechuť ich detí chodiť do školy do Keceroviec. Predošlé roky chodili do maličkej školy v Herľanoch, tá je však len pre deti od nultého po tretí ročník. Naši štvrtáci sa už trochu prispôsobili školskému poriadku v novej veľkej škole, ale stále majú problém začleniť sa do kolektívu. Rodičia vždy hovoria, že deti radšej chodia do klubu ako do školy. Žiaľ, veľmi slabá je aj spolupráca školy a rodičov. Rodičia sú zvyknutí ísť do školy prevziať si cestovné pre deti, ale s triednou učiteľkou sa ani nestretnú. Nejavia záujem o výchovno-vzdelávacie výsledky svojich detí v škole. Polročné vysvedčenie prišli deti ukázať do klubu, pričom niektorí rodičia ho ani nevideli.

Priestor na zlepšenie je aj na strane rodičov. Veľmi málo rodičov pochváli dieťa za úspechy v škole. Úplne naopak je to u nás v klube, deti sa do klubu tešia a hneď zvestujú aké známky dostali, čo sa naučili nové v škole. U nás sú pochválené aj za maličkosti a vedieme ich k sebadôvere a sebaúcte.

Niektorých rodičov je ťažké zaujať, aby prišli na naše spoločné stretnutia do komunitného centra. Vždy sa ich snažíme motivovať programom, ktorý pripravili deti, či darčekmi od detí pri rôznych príležitostiach (MDŽ, Veľká noc, Deň matiek, MDD, Mikuláš, posedenie pri jedličke, karneval) a netradičným pohostením (tento krát deti pripravili sladké gofry). Zväčša príde tá istá skupina 8-10 mamičiek, ktorých deti aj pravidelne chodia do klubu. Rodičia ostatných detí pri osobnej návšteve doma prisľúbia nápravu, ale väčšinou to ide ďalej v starých koľajach.

Mamičky sú rady, že pracujeme s deťmi v klube, pretože ony im nevedia pomôcť s domácimi úlohami a prípravou do školy. Poteší ich, ak deti donesú domov namaľovaný výkres či rôzne kreatívne výrobky.

Veľmi nás prekvapil návrh zo strany mamičiek, žeby s nami a deťmi rady išli na výlet. Samy majú málo príležitostí opustiť osadu a výlet je obrovskou motiváciou aj pre ne. Deti výlety pravidelne absolvujú a vždy prídu domov nadšené.  S nadšením rozprávajú, čo všetko videli a zažili. Najbližšie plánujeme zorganizovať výlet do kaštieľa Betliar. Rodičia sa naň tešia rovnako ako deti.