Vianočný čas

Vianočná atmosféra a dobrá nálada vládli v predvianočnú nedeľu aj u žiakov z klubu FIE vo Veľkej Ide.

Mosty k sebestačnosti

V dňoch 18. -19. októbra 2018 sa v Košickej Belej stretli odborní pracovníci

Naši malí umelci

Naši malí umelci

V komunitnom centre vo Veľkom Blhu prebiehali plánované aktivity podľa plánu.

Správa z činnosti  – „Premostňovanie komunít na strednom a východnom Slovensku“

Správa z činnosti – „Premostňovanie komunít na strednom a východnom Slovensku“

Projekt sa začal realizovať v októbri 2009 v už existujúcich priestoroch komunitného centra a v spolupráci s miestnou samosprávou, ktorá...

Tanečný krúžok

Tanečný krúžok

V mesiaci október išli všetky aktivity podľa plánu.