Mosty k sebestačnosti

V dňoch 18. -19. októbra 2018 sa v Košickej Belej stretli odborní pracovnícistredných odborných škôl košického a prešovského samosprávneho kraja.

Účelom stretnutia bolo školenie Mosty k sebestačnosti, na ktorom sa preberali témy ako:  Generačná chudoba, Príčiny chudoby, Nepísané pravidla spoločenských tried, Úloha jazyka a spôsobu rozprávania pre dosiahnutie školských úspechov žiakov. Účastníkom boli prezentované metódy práce, ktoré pomáhajú zlepšiť školské výsledky deťom a mládeži z vylúčených rómskych komunít. Súčasťou stretnutia bola aj výmena skúseností a príkladov dobrej praxe jednotlivých stredných škôl.