„Som Košičanka, som Košičan“

4. časť miniseriálu o cudzincoch: Pracujúci cudzinci

Oslavy Dňa Rómov v Rankovciach

V komunitnom centre v Rankovciach sa Medzinárodný deň Rómov oslavoval po celý minulý týždeň. 

Opre Roma!

V pondelok 8. apríla sme na Luníku IX oslavovali Medzinárodný deň Rómov.

Som Košičan, som Košičanka. Časť prvá: Tradícia multikultúrnych Košíc

Multikulturalizmus definujeme ako koexistenciu niekoľkých etnokultúrnych skupín v jednom sociálnom priestore. Košice, podobne ako iné

Stretnutie rodičov vo FIE klube Rankovce

Pri stretnutiach a rozhovoroch s rodičmi sa snažíme zapojiť ich do diskusie o aktuálnych otázkach správania sa a učenia deti.