Návšteva švajčiarskeho veľvyslanca v Komunitných centrách

V čase od 2. do 3. septembra 2010 navštívil pán Josef Aregger, veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie na Slovensku, komunitné centrá v...

Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku

Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku

Generačná chudoba na Slovensku je jedna z najvážnejších výziev, ktorým čelí Slovensko súčasnosti, pretože stále sú niektorí ľudia sociálne izolovaní.