Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku

Program zameraný na zníženie generačnej chudoby v 12 mestách a obciach na Slovensku prostredníctvom vytvorenia 12 komunít celoživotného vzdelávania vytváraním mostov medzi odborníkmi a komunitami – “premosťovaním” a budovaním ľudského, sociálneho a ekonomického kapitálu v 12 komunitách a ich premena na komunity celoživotného vzdelávania.

Dátum realizácie: Október 2009/Apríl 2011
Podpora: Finančný mechanizmus EHP a NFM
Finančný príspevok: EUR 920,390

Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku

Generačná chudoba na Slovensku je jedna z najvážnejších výziev, ktorým čelí Slovensko súčasnosti, pretože stále sú niektorí ľudia sociálne izolovaní. + Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.