„Som Košičanka, som Košičan“

4. časť miniseriálu o cudzincoch: Pracujúci cudzinci

S príchodom zamestnávateľov s vyššou pridanou hodnotou, mesto Košice čím ďalej, tým viac pociťuje absenciu kvalifikovanej pracovnej sily (najmä profesie v stavebníctve, IT a službách). V roku 2017 vydal košický Úrad práce 806 pracovných povolení pre zamestnancov z tretích krajín, pričom v roku 2016 len 280 povolení.

Cudzinci sú pre mesto prínosom aj vo vytváraní nových pracovných miest. Pán M. je z Iránu a na Slovensku je od roku 2004. Prišiel spolu so svojimi rodičmi. Dnes všetci žijú v Košiciach, kde sa mu podarilo úspešne rozbehnúť svoje viaceré podnikateľské aktivity v oblasti gastronómie. Na Slovensku sa oženil a spolu s manželkou majú dve deti. Podobné príbehy nájdete aj vo vietnamských bistrách, reštauráciách arabskej kuchyne, či jadranskej zmrzliny.

Stratégia pracovnej mobility cudzincov v SR (do roku 2020, s výhľadom do roku 2030) hovorí aj: „Kľúčové pre úspešný integračný proces je zapojenie regionálnej a lokálnej úrovne – práve v mieste legálneho pobytu cudzinci nielen pracujú, ale sú aj súčasťou lokálnych komunít – takže reálna integrácia sa odohráva priamo v zamestnaní, komunitách, susedstvách, reštauráciách, bytových domoch, ubytovniach a pod. To znamená, že integračné politiky by mali byť nadstavené na potreby samospráv. Samosprávy a lokálni aktéri tak napomáhajú integrácii cudzincov priamo v mieste ich legálneho pobytu, čo vedie k vzniku sociálnej súdržnosti medzi cudzincami a majoritnou spoločnosťou“.

Pri najbližšej návšteve reštaurácie, nechtového štúdia, kaderníctva, jazykovej školy, supermarketu, či divadla sa skúste prihovoriť človeku, ktorý bude hovoriť slovenčinou s prízvukom. Bude to zaujímavý rozhovor.

(infografika opäť východné pobrežie)