Pomocná ruka z nezamestnanosti

Na základe dlhoročných skúseností, ako aj opierajúc sa o metodiku školenia „ Z chudoby k sebestačnosti“, sme navrhli dotazník,

Eva Turtáková si plní svoje sny

ETP Slovensko uvádza sériu krátkych dokumentárnych filmov Lukáša Oláha o úspešných Rómoch

Sú drogy problémom v Rankovciach?

Na túto tému diskutovali mladí účastníci programu druhošancového vzdelávania v rankovskom komunitnom centre.

Hodiny sústredenia sa a premýšľania v Rankovciach.

Aj komunitné centrum Rankovce žije v posledných týždňoch testovaním intelektuálnych zručností mladých

Radosť zo škatule od topánok

Ešte v polovici novembra sa nám do ETP ozvala pani Zdeňka Sobotová, ktorá má v Diakonii Českobratskej cirkvi evanjelickej na starosti...