Sú drogy problémom v Rankovciach?

Na túto tému diskutovali mladí účastníci programu druhošancového vzdelávania v rankovskom komunitnom centre.

O toluéne a nebezpečenstvách jeho inhalácie prednášala terénna zdravotná pracovníčka Ivanka Galdunová. Hoci zúčastnení neholdujú tejto forme zábavy, zhodli sa, že je dôležité venovať pozornosť problematike užívania omamných látok a drogovej závislosti. Získané vedomosti tak môžu mladí šíriť ďalej ako osvetu v miestnej komunite.