Hodiny sústredenia sa a premýšľania v Rankovciach.

Aj komunitné centrum Rankovce žije v posledných týždňoch testovaním intelektuálnych zručností mladých

  účastníkov druhošancového vzdelávania.
Plánujete veľkú udalosť v divadle a chcete usadiť ľudí iba v sekcii orchestra. Koľko ľudí môže pojať táto sekcia? Čo spôsobuje syndróm kolapsu včelstiev?

Lúštenie podobne sofistikovaných úloh vyžaduje plnú koncentráciu sa na problém, neúnavné uvažovanie a bystrý um, ktorý sa nenechá zmiasť osobitým prevedením webového rozhrania. Miestna mládež si tak v on-line teste preverila svoju informačnú gramotnosť a kritické myslenie, dievčatá a mládenci sa presvedčili, ako dokážu svoje vzdelanie a zručnosti uplatniť v konkrétnych situáciách.

Text je súčasťou projektu Verejná správa aktívne podporujúca druhošancové vzdelávanie. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.