Oslavy Dňa Rómov v Rankovciach

V komunitnom centre v Rankovciach sa Medzinárodný deň Rómov oslavoval po celý minulý týždeň. 

Hókus, pókus a máme … sliz!

Deti v školskom klube FIE v Rankovciach si vyskúšali výrobu slizu. Sústredene miešali zvláštne ingrediencie a napätí čakali,

Stretnutie rodičov vo FIE klube Rankovce

Pri stretnutiach a rozhovoroch s rodičmi sa snažíme zapojiť ich do diskusie o aktuálnych otázkach správania sa a učenia deti.

Ivana Galdunová

ETP Slovensko  uvádza sériu krátkych dokumentárnych filmov Lukáša Oláha o úspešných Rómoch  v rámci projektu Interreg: 

Veselo na prázdniny

V piatok dopoludnia sa deti v komunitnom centre v Rankovciach pripravovali na školský karneval.