Budúce policajtky a budúci policajti zo Starej Ľubovne-Podsadku.

Deti zo školského klubu v Starej Ľubovni-Podsadku na začiatku februára usilovne riešili úlohy na usporiadanie bodov

Oslava polročných vysvedčení v Podsadku

Usilovní školáci v Starej Ľubovni si v deň vysvedčenia

Týždeň plný práce a športu zakončili tancom

V komunitnom centre v Starej Ľubovni pokračovalo testovanie

Rozbaľovali sa darčeky

Pod stromčekom na pódiu spoločenskej sály komunitného centra v Starej Ľubovni-Podsadku

Radosť zo škatule od topánok

Ešte v polovici novembra sa nám do ETP ozvala pani Zdeňka Sobotová, ktorá má v Diakonii Českobratskej cirkvi evanjelickej na starosti...