Budúce policajtky a budúci policajti zo Starej Ľubovne-Podsadku.

Deti zo školského klubu v Starej Ľubovni-Podsadku na začiatku februára usilovne riešili úlohy na usporiadanie bodov

v pracovných listoch Feuersteinovho inštrumentálneho obohacovania.
Závan dobrodružstva priniesol do komunitného centra pán policajt, ktorý deťom prednášal o prevencii proti násiliu. Prezentoval poslanie odvážneho príslušníka polície spočívajúce v pomoci občanom a lapaní zločincov.
Deti, fascinované dôstojnými uniformami a disciplínou cvičených psov, majú jasnú predstavu o budúcom povolaní. Ich pracovnou náplňou bude dohliadať na spravodlivosť a bezpečnosť spoločnosti zo sedla graciózneho dopravného prostriedku – policajného koňa.