Komunitné centrá

Práca občianskeho združenia ETP Slovensko sa zakladá na pochopení vzájomnej previazanosti problémov v sociálnej oblasti, problémov vzdelávania, zdravia, bývania a...

Rómska púť do Gaboltova

Rómska púť do Gaboltova

Tento rok dosiahla Rómska púť v Gaboltove plnoletosť. Oslavovala 18 rokov, čo sa prejavilo i v spôsobe prežívania slávnosti.

Malý krôčik vpred

Citát „Nech dvihne ruku ten, kto by sa chcel narodiť ako Róm“, rezonuje v mojich ušiach už dlhý čas.