Oslava polročných vysvedčení v Podsadku

Usilovní školáci v Starej Ľubovni si v deň vysvedčenia

užili zaslúžené voľno. Na slávnosti známok nechýbali spoločenské hry, diskotéka a ani matematika neostala zapotrošená v aktovkách!