Hodnotiaca správa k činnosti školských FIE klubov

V rámci pravidelného hodnotenia činnosti FIE klubov zverejňujeme správu určenú pre nášho súkromného donora – spoločnosť Hollen, s.r.o,

Koncepcia integrácie cudzincov v meste Košice

 Koncepcia integrácie cudzincov v meste Košice je jedným z výstupov medzinárodného projektu INTEGRA. Cieľom projektu je

Hodnotiaca správa integrácie cudzincov v meste Košice

Hodnotiaca správa mesta Košice je jedným z výsledkov medzinárodného projektu INTEGRA.

TLAČOVÁ SPRÁVA – INTEGRAČNÉ LABORATÓRIUM

Na workshope City Integration Lab sa 7. a 8. novembra 2018 zídu v Košickej Belej v hoteli DAM odborníci, ktorí sa venujú otázkam...

Po medziregionálnej konferencii v Košiciach

Šesťdesiat ľudí, reprezentujúcich štyridsať neziskových organizácií občianskej spoločnosti zo Slovenska, Poľska, Ukrajiny a Maďarska sa v Košiciach stretlo 2. októbra...