Mzdová kalkulačka je doplnená o zohľadňovanie exekúcií

Mzdová kalkulačka vyvracia mýty, že exekútor môže zobrať všetko. Kalkulačka vysvetlí a vyráta, koľko maximálne môže exekútor strhnúť nezamestnanému, čo sa zamestnal. Exekučná premenná je unikátna medzi mzdovými kalkulačkami na slovenskom trhu.

Mzdová kalkulačka prináša reálnu pomoc odborným poradcom úradov práce a terénnym sociálnym pracovníkom v práci so svojimi klientmi, s nezamestnanými.

Tento nástroj pomáha vyrátať čistý príjem domácnosti, keď sa jeden z jej členov zamestná. Je určená hlavne pre ľudí blízko minimálnej mzdy, ktorí boli predtým nezamestnaní a poberali dávky v hmotnej núdzi.

Zohľadňuje súbehy mzdy, dávok a iných príspevkov. Napríklad, domácnosť s dvoma deťmi, ktorá má dávky hmotnej núdzi maximálne 276 € (plus prídavky na deti 49 €), si po zamestnaní prilepší o vyše 600 €.

Podľa Michala Páleníka, experta Inštitútu zamestnanosti: „Doplnenie o exekúcie odpovedá na dopyt od pracovníkov, ktorí pracujú s obyvateľmi z nízkopríjmových skupín, kde exekúcie sú častý problém. Takto chceme dokázať, že pracovať sa oplatí, aj keď človek má exekúcie. Dúfam, že takto pomôžeme ľuďom, aby sa napriek exekúciám nebáli ísť pracovať na zmluvu a mali ochranu zákonníka práce.

Mzdová kalkulačka prináša odkazy na jednotlivé zákony a vyhlášky, ktoré sa často menia, preto je mnohokrát zložité orientovať sa v nich. Najbližšia zmena sa napríklad udeje už 1. 4. v zákone o pomoci v hmotnej núdzi. Keď do mzdovej kalkulačky vložíte niekoľko vstupných údajov, dozviete sa, ako vám stúpne príjem domácnosti, pričom kalkulačka berie do úvahy všetky zmeny v legislatíve. Upozorní na nárok na jednotlivé príspevky či potrebné tlačivá, ktoré môže odborný poradca svojmu klientovi hneď aj vytlačiť.

Do mzdovej kalkulačky pribudla časť o odporúčanom sporení. Počas prvého roka zamestnania výrazne stúpne príjem domácnosti, preto by nezamestnaný, čo sa zamestnal, mohol investovať nasporenú časť príjmu do úpravy svojho bývania, do investičných výdavkov, napríklad na novú chladničku alebo práčku, alebo by mohol splatiť staré dlhy. Ďalšou formou sporenia sú dobrovoľné príspevky do druhého piliera, resp. zamestnávateľ môže prispieť pracovníkovi aj do tretieho piliera.

viac na:

logo projektu

Tento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS