Learning to Test

Today, four future psychologists, undergraduates of the Faculty of Arts of Prešov University in Prešov – Zuzana Šašalová, Mária Bertová,...

Učia sa testovať

Štyri študentky psychológie z Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove – Zuzana Šašalová, Mária Bertová, Monika Hirková a Lucia Stahovcová –...

Výzva na predloženie ponuky – grafika a tlač publikácie

Výzva na predloženie ponuky – grafika a tlač publikácie

Občianske združenie ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj ako verejný obstarávateľ, v súlade s ustanovením § 9 ods. 9 zákona  č....

Výzva na predloženie ponuky – Evaluácia projektu

Výzva na predloženie ponuky – Evaluácia projektu

Občianske združenie ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj ako verejný obstarávateľ, v súlade s ustanovením § 9 ods. 9 zákona    č....

Evaluácia projektu ‘Komunita na ceste k prosperite’

Evaluácia projektu ‘Komunita na ceste k prosperite’

Prinášame externé hodnotenie projektu Komunita na ceste k prosperite, vypracované spoločnosťou ERUDIO, s.r.o.