Výzva na predloženie ponuky – grafika a tlač publikácie

Výzva na predloženie ponuky – grafika a tlač publikácie

Občianske združenie ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj ako verejný obstarávateľ, v súlade s ustanovením § 9 ods. 9 zákona  č....

Výzva na predloženie ponuky – Evaluácia projektu

Výzva na predloženie ponuky – Evaluácia projektu

Občianske združenie ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj ako verejný obstarávateľ, v súlade s ustanovením § 9 ods. 9 zákona    č....

Evaluácia projektu ‘Komunita na ceste k prosperite’

Evaluácia projektu ‘Komunita na ceste k prosperite’

Prinášame externé hodnotenie projektu Komunita na ceste k prosperite, vypracované spoločnosťou ERUDIO, s.r.o.

Splňme si svoj sen

Výsledky Sporiaceho programu potvrdzujú, že aj klienti a rodiny, ktoré sú dlhodobo poberateľmi dávok v hmotnej núdzi, alebo majú len veľmi...

O našej klientke

Na aktualne.sk nájdete dnes rozhovor s modernou, mladou ženou Svetlanou Porčogošovou zo Starej Ľubovne-Podsadku o tom, ako sporila, až kým...