Výzva na predloženie ponuky – Evaluácia projektu

Občianske združenie ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj ako verejný obstarávateľ, v súlade s ustanovením § 9 ods. 9 zákona    č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Výzvu na predloženie ponuky v rámci zadania zákazky, ktorej predmetom je „Evaluácia projektu – Komunita na ceste k prosperite – doplnenie výsledkov“.

Uchádzačom odporúčame oboznámiť sa s dokumentom “Evaluácia projektu ‘Komunita na ceste k prosperite’”.

Veríme, že využijete možnosť zúčastniť sa verejného obstarávania a zašlete nám svoju ponuku na požadovaný predmet zákazky v súlade s Výzvou na predloženie ponuky.

Výzva na predloženie ponuky – Evaluácia projektu Komunita na ceste k prosperite – doplnenie výsledkov