Let´s Fulfil Our Dream

The results of the Savings Program demonstrate that also the clients and families who are long-term recipients of benefits in...

American Actors Visiting Slovakia´s Settlements – Connected By Uniqueness

This year marks the fifth time the American actors of the Dramatic Adventure Theatre (DAT) from New York accepted the...

Splňme si svoj sen

Výsledky Sporiaceho programu potvrdzujú, že aj klienti a rodiny, ktoré sú dlhodobo poberateľmi dávok v hmotnej núdzi, alebo majú len veľmi...

O našej klientke

Na aktualne.sk nájdete dnes rozhovor s modernou, mladou ženou Svetlanou Porčogošovou zo Starej Ľubovne-Podsadku o tom, ako sporila, až kým...

Externé hodnotenie projektu

Prinášame externé hodnotenie pilotného projektu Učme sa učiť sa, ktoré vypracovali Michaela Farenzenová a Andrej Salner z Inštitútu pre dobre...