Evaluácia projektu ‘Komunita na ceste k prosperite’

Prinášame externé hodnotenie projektu Komunita na ceste k prosperite, vypracované spoločnosťou ERUDIO, s.r.o.

Evaluácia projektu Komunita na ceste k prosperite