Chránením prírody chránime i seba

Tohtoročný Medzinárodný deň Zeme 22. apríla 2013 si zvolilo OZ Roma Veľké Dravce ako symbolický dátum pre slávnostné vyvrcholenie svojho...

Príprava ukončená, ideme realizovať

10 menších organizácií, ktoré sú hlavnými aktérmi projektu RomaNet, sú pripravené na realizáciu svojich návrhov v teréne.

Projekt RomaNet má za sebou dve úspešné školenia a 10 návrhov konkrétnych projektov na skvalitnenie života v 10 rómskych komunitách

Projekt „RomaNet – budovanie kapacít na báze spoločenstva” sme zahájili začiatkom októbra 2012, kedy sme začali spoluprácu s piatimi rómskymi organizáciami...

Projekt RomaNet združí slovenské a maďarské neziskovky

SITA 24. október 2012: RomaNet je nový projekt, ktorý iniciuje a koordinuje občianske združenie ETP Slovensko.

Zahajujeme RomaNet – projekt podporujúci vzdelávanie rómskych aktivistov a cezhraničné partnerstvá

ETP Slovensko v partnerstve s Karpatskou nadáciou Maďarsko (The Carpathian Foundation-Hungary) zahajuje projekt s názvom “RomaNet – budovanie kapacít na...