Príprava ukončená, ideme realizovať

10 menších organizácií, ktoré sú hlavnými aktérmi projektu RomaNet, sú pripravené na realizáciu svojich návrhov v teréne. Všetkých 10 organizácií (občianskych združení) sa venuje problémom, ktoré sú dlhodobo prítomné v chudobných sociálne vylúčených komunitách. Päť z nich je slovenských, pôsobia v košickom a banskobystrickom kraji a druhých päť je maďarských, pôsobiacich blízko slovenských hraníc.

Počas šiestich školení, dvoch cezhraničných výmen sa členom neziskových organizácií podarilo definovať problémy komunity, v ktorej pracujú a navrhnúť riešenia. Každá komunita je niečím špecifická, miestni ľudia poznajú dobre svoju lokalitu, a preto sú „mini projekty“ zamerané na odstránenie miestnych problémov.

Iniciatíva a konkrétne riešenia „mini projektov“ vyšli priamo od miestnych ľudí, ktorí v danej komunite žijú a záleží im na jej rozvoji. Odborníci, ktorí viedli školenia a facilitovali diskusie, učia počas celého projektu RomaNet zástupcov organizácií projektovo myslieť, plánovať, zorganizovať si prácu a dosahovať výsledky. Ak sa podarí organizáciám svoje návrhy projektov zrealizovať v praxi a dosiahnuť očakávaný výsledok, povzbudí ich to samostatne získavať potrebné finančné prostriedky na realizáciu ďalších nápadov. Hlavným zámerom ročnej podpory a záštity, ktorú menšie organizácie dostanú od odborníkov prostredníctvom know-how a malého finančného grantu (max. 500 Eur), je práve pomôcť im nadobudnúť samostatnosť pri získavaní dotácií potrebných na činnosť svojich organizácií.

V marci sa začína 4-mesačné obdobie implementácie 10 „mini projektov“ v obciach, odkiaľ organizácie pochádzajú. ETP Slovensko koordinuje päť organizácií na slovenskej strane a Karpatská nadácia Maďarsko svojich päť organizácií na strane maďarskej.

Prvý projekt zrealizuje 22. marca 2013  organizácia IN Network Slovakia v obci Veľká nad Ipľom. Je zameraný na rozvoj voľnočasových aktivít rómskych detí, ktoré sa naučia vyrábať si vlastné hry z recyklovaných plastových fliaš. Prebehnú aj súťaže a beseda s autorom hier, ktorý ich tvorivej činnosti podučí.

Druhý projekt sa uskutoční na Deň zeme, 22. apríla 2013 vo Veľkých Dravciach. OZ Roma Veľké Dravce si tento dátum vybrala symbolicky, pretože ich projekt je environmentálne zameraný. Zorganizujú pre deti a mládež z obce workshop o životnom prostredí, spolu vyčistia divoké skládky v okolí obce a vysadia 7 ovocných stromčekov.

Tretí projekt sa uskutoční 25. mája 2013 v Košiciach-Šaci, kde organizácia OZ Šačanský život zorganizuje pre verejnosť divadelné predstavenie, ktoré aj samostatne zrežíruje. Herci budú mladí ľudia z rómskej komunity a ich rodičia, ktorí nemajú veľa možností ako tráviť zmysluplne voľný čas.

Medzinárodný deň detí 1. jún 2013 je ďalší symbolický dátum, kedy prebehne záverečná časť projektu v Kokave nad Rimavicou. Uskutoční sa kultúrne podujatie – prehliadka mladých rómskych talentov, detí a mládeže. OZ Láčho Drom bude spolupracovať s miestnymi umeleckými školami a vytvorí tak priestor na zápis týchto detí do umeleckých škôl a ich dlhodobý rozvoj.

Posledným projektom bude veľké upratovanie v osade Budulovská v Moldave nad Bodvou, kde OZ EQUITY má zámer osadu nielen vyčistiť, ale aj obyvateľov vzdelávať a dlhodobo dohliadať na poriadok a odvoz odpadu. Na jar sa uskutoční niekoľko brigád za aktívnej účasti 150 obyvateľov osady, posledná bude 7. júna 2013.

Päť maďarských neziskových organizácií má tiež pripravené svoje projekty. Počas implementačnej fázy budú naďalej prebiehať domáce a cezhraničné návštevy, výmena skúseností a odborná pomoc. Projekt vyvrcholí koncom leta 2013 festivalom Bodak, ktorý sa uskutoční v Maďarsku. Jeho súčasťou bude nielen predstavenie rómskych tradícií, ale hlavne výsledkov ročnej snahy a výsledkov 10 organizácii, ktoré sú súčasťou projektu RomaNet.

Všetky organizácie sa snažia v rámci svojich projektov spolupracovať s miestnymi samosprávami, školami, terénnymi pracovníkmi a vo veľkej miere podporujú participáciu svojich susedov, obyvateľov danej komunity. Táto aktivizácia miestnych komunít je jedným z najdôležitejších cieľov projektu RomaNet.

Projekt RomaNet koordinuje na slovenskej strane Občianske združenie ETP Slovensko, hlavný maďarský partner je Karpatská nadácia Maďarsko. Projekt sa realizuje v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013 (HU-SK Cross-Border Cooperation Program, www.husk-cbc.eu) prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja Európskej únie.

Viac informácií poskytne programová koordinátorka Lenka Czikková, czikkova@ke.etp.sk, 0917 179 635