Som Košičan, som Košičanka. Časť prvá: Tradícia multikultúrnych Košíc

Multikulturalizmus definujeme ako koexistenciu niekoľkých etnokultúrnych skupín v jednom sociálnom priestore. Košice, podobne ako iné

Tlačová správa: Spúšťame komunikačnú kampaň “Som Košičan”/“Som Košičanka”

28. marca 2019 Počas intenzívnej práce v roku 2018 nezisková organizácia ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj v rámci...

Meníme diskurz, meníme prax – Rómovia ako ľudské zdroje (RARE): Vzdelávanie

Predstavujeme vám ďalšie krátke video zo série, ktorá sa zaoberá témou zamestnávania a zamestnateľnosti Rómov na Slovensku.

Pamäť, zodpovednosť, budúcnosť – pomoc klientom narodeným pred koncom 2. sv. vojny

Humanitárny projekt, ktorého cieľovou skupinou sú obete holokaustu, Rómovia narodení pred koncom druhej svetovej vojny,

Hodnotiaca správa k činnosti školských FIE klubov

V rámci pravidelného hodnotenia činnosti FIE klubov zverejňujeme správu určenú pre nášho súkromného donora – spoločnosť Hollen, s.r.o,