Pamäť, zodpovednosť, budúcnosť – pomoc klientom narodeným pred koncom 2. sv. vojny

Humanitárny projekt, ktorého cieľovou skupinou sú obete holokaustu, Rómovia narodení pred koncom druhej svetovej vojny, realizuje ETP Slovensko s podporou nemeckej nadácie s názvom Pamäť, zodpovednosť a budúcnosť (EVZ) aj v tomto roku.

Projektom pomáhame rómskym seniorom v trinástich obciach a mestách Východného Slovenska – Sabinov, Stará Ľubovňa, Jakubany, Rankovce, Kecerovce, Veľká Ida, Košice, Spišský Štvrtok, Spišské Tomášovce, Smižany, Markušovce, Švedlár a Mníšek nad Hnilcom.

V rámci doručovania materiálnej pomoci sme seniorom dopravili teplé prikrývky, takzvané hrejivé sety, ktoré naši klienti poznajú z reklamy a sami nás o túto formu pomoci požiadali.

Vo štvrtok 28. marca 2019 vycestovali za klientmi na Spiš projektová manažérka Ľudmila Stašáková a riaditeľka ETP Slávka Mačáková. Vo Švedlári, kde žije 23 klientov sa stretli aj s pani Plachetkovou, ktorá sa podelila o strastiplné spomienky na obdobie okupácie Švedlára počas vojny, ale aj na desaťročia, kedy pracovala v bývalom závode Kremeň v obci.