Ženám i dedkovi

Ani komunitné centrum vo Veľkej Ide nezabudlo na sviatok všetkých žien. Predškoláci sa na tento deň poctivo pripravovali.

Štartujeme nový projekt pre Rómov – seniorov

Pani Emília Čurejová z osady v Starej Ľubovni-Podsadku, ktorá sa tohto roku dožije 82 rokov, sa v knihe Andal o dživipen (2011) vyjadrila:...