Najstaršia klientka má 95 rokov

Od začiatku roka 2018 realizuje ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj s podporou Nadácie Pamäť, zodpovednosť, budúcnosť  so sídlom v...

Pre každého niečo

Aj uplynulý týždeň bol v komunitnom centre vo Veľkej Ide tvorivý a deti usilovne pracovali  na vianočných ozdôbkach,

Roky sa míňali v ťažkej robote

„Ruky ma bolia, lebo nepracujem,“ zasmiala sa pani Helena Čurejová.

Amaro Jilo seniorom

V Spišských Tomášovciach na Dni úcty k starším vystúpil miestny rómsky súbor Amaro Jilo. Seniorov obdarovali nielen svojimi piesňami a tancami,

Balíčky pre babky a dedkov

Humanitárny projekt, ktorého cieľovou skupinou sú Rómovia narodení najneskôr 8. mája 1945,