Na vlastnej koži

Minulý týždeň si na Základnej škole Spišský Štvrtok pripomínali udalosti z 2. svetovej vojny. Akcia s názvom ,,Na vlastnej koži“

Pani Anna rozprávala

V komunitnom centre na Luníku IX sme si 17. decembra pripomenuli smutnú kapitolu našej histórie. Premietli sme si film Kroky na...

Školáci z Mníška nad Hnilcom a seniori

Základná škola Mníšek nad Hnilcom v spolupráci s ETP Slovensko pripravila pre žiakov štvrtého až šiesteho ročníka osemdňový kreatívny workshop

Advent s babkami

Predvianočné obdobie spríjemnili mladí hudobníci starkým v komunitnom centre v Rankovciach.

Študenti a seniori vo Veľkej Ide

V komunitnom centre vo Veľkej Ide sme mali workshop pre žiakov miestneho elokovaného pracoviska Strednej odbornej školy na Kukučínovej 23 v Košiciach a pre...